HANDELSBETINGELSER SITEMAP OM LIF UDDANNELSE KONTAKT
Lif Uddannelse - forside Medicademy
Nyheder
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
16. marts 2015:
Medical Market Access Netværk 2015
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
4. august 2015:
DPA 4: Farmakologi I, Onlinekursus, efterår 2015
Lær om lægemidlernes farmakokinetik og farmakodynamik samt de enkelte lægemidlers egenskaber.
4. august 2015:
DPA 1: Anatomi og fysiologi, Onlinekursus, efterår 2015
Lær om, hvordan kroppen er opbygget, samt hvordan kroppens dele fungerer fysisk og kemisk.
4. august 2015:
DPA 2: Sygdomslære, Onlinekursus, efterår 2015
Lær om de hyppigst forekommende sygdomme og den anbefalede behandling.
4. september 2015:
DPA 4: Farmakologi I, Weekendkursus, efterår 2015
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for farmakokinetik og farmakodynamik samt de enkelte...
4. september 2015:
Regler for afholdelse af konferencer, kurser og møder i lægemiddel­industrien
Til dig der tager imod bestilling af konferencer, kurser og møder fra lægemiddelindustrien. Du kan...
7. september 2015:
MCA 1: Reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, september 2015
Har du brug for en grundig introduktion til reklameregler i lægemiddelindustrien? Og vil du gerne vide...
10. september 2015:
Kritisk Artikellæsning SEPTEMBER 2015
Læser du ofte videnskabelige artikler? Og har du brug for at kunne gennemskue kvaliteten og fortolke...
11. september 2015:
DPA 2: Sygdomslære, Weekendkursus, efterår 2015
Kursisterne opnår her en viden og og forståelse for de hyppigst forekommende sygdomme.
15. september 2015:
Pharma Understanding ENG efterår 2015
Er du ny i lægemiddelindustrien eller mangler du en grundig opdatering? På dette introduktionskursus...
16. september 2015:
Workshop Hvordan vinder jeg det næste udbud?
Sammenhæng mellem lægemidlets pris og kvalitet
18. september 2015:
DPA 1: Anatomi og fysiologi, Weekendkursus, efterår 2015
Kursisterne får her en almen viden og og forståelse for, hvordan kroppen er opbygget, samt hvordan...
22. september 2015:
Jura for ikke-jurister
Få et kendskab til de vigtigste regler vedr. tranparens, insiderhandel, registrering af bivirkninger,...
22. september 2015:
Medical Market Access: Den politiske sundhedssektor
Ønsker du indsigt i patientforeningers dagsorden? Og vil du opnå strategisk viden om privat behandling...
25. september 2015:
DPA 4: Farmakologi II, efterår 2015
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for speciel farmakologi inden for specifikke...
28. september 2015:
Prioritering i sundhed
Varme hænder eller ny medicin? Konference om prioritering på sundhedsområdet
29. september 2015:
Medical Affairs
Obtain a profound knowledge of the medical advisor's stakeholders, and how you successfully cooporate...
7. oktober 2015:
MCA 2: Reklame og kommunikation rettet mod offentligheden, oktober 2015
Få en grundlæggende viden om den almindelige markedsføringslovgivning samt om de særlige regler der...
19. oktober 2015:
EKSAMEN, Market Access
Efterår 2015
27. oktober 2015:
MCA 5: Advertisements in the Nordic Region
Nordic Compliance Seminar
29. oktober 2015:
DPA 3: Lov, etik og aktører, OKTOBER 2015
Her får deltagerne et overblik over de grundlæggende regler, der regulerer lægemiddelområdet, compliance,...
29. oktober 2015:
Persondata for pharma og medico
Hvad er god databehandling? Og hvilken betydning har persondata for lægemiddel- og...
2. november 2015:
MCA 1: Reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, november 2015
Har du brug for en grundig introduktion til reklameregler i lægemiddelindustrien? Og vil du gerne vide...
3. november 2015:
Introduktion til klinisk lægemidde­lforskning
- få indsigt i klinisk lægemiddelforskning og hør mere om lægemiddeludvikling, kliniske forsøg og...
3. november 2015:
Personal Workflow
Er du tynget af lange og stressede arbejdsdage? Har du mistet fokus? Vil du nå mere og arbejde mindre?...
4. november 2015:
Off-label og ikke-godkendte lægemidler
Off-label og ikke-godkendte lægemidler: den nye orden i sundhedsvæsenet?
4. november 2015:
Market Access for Executives
This course gives you the tools to navigate in the Danish market
5. november 2015:
Brænd fagligt igennem
præsentationsteknik og performance
10. november 2015:
EKSAMEN, DPA 1: Anatomi og fysiologi, 10. november 2015
Tirsdag den 10. november 2015
10. november 2015:
EKSAMEN, DPA 4: Farmakologi I, 10. november 2015
Tirsdag den 10. november 2015
10. november 2015:
EKSAMEN, DPA 2: Sygdomslære, 10. november 2015
Tirsdag den 10. november 2015
10. november 2015:
EKSAMEN, DPA 3: Lov, etik og aktører, 10. november 2015
Tirsdag den 10. november 2015
17. november 2015:
MCA 7: Industriens krav til leverandører
Kurset henvender sig til medarbejdere i reklame-, kommunikations- og analysebureauer, der leverer...
17. november 2015:
Introduction to Drug Safety and Pharmacovigilance
Are you familiar with the elements in Drug Safety and Pharmacovigilance? Do you know the terminology?...
17. november 2015:
Klinisk statistik for ikke-statistikere
Lær at forstå din statistiker
18. november 2015:
Dansk Patientfore­ningsakademi I
Aktører og samarbejde
19. november 2015:
DPA 5: Marketing og salg - Market Insights og interessenter, NOVEMBER 2015
Kursisterne opnår en viden og forståelse for sundhedssystemets aktører, brugen af ePharma og anvendelsen...
30. november 2015:
Hot Topic Seminar II: The New Clinical Trial Regulation - Get Ready for Implementation! II
An interactive and unique opportunity to discuss implementation of CTR with colleagues from authorities...
8. december 2015:
TEMA: Biobanker
Alle siger biobanker er så vigtige, men hvad kan du bruge dem til?
16. december 2015:
Dansk Patientfore­ningsakademi II
Kliniske lægemiddelforsøg
13. januar 2016:
Dansk Patientfore­ningsakademi III
Dokumenter og patientens rolle og rettigheder
10. februar 2016:
Dansk Patientfore­ningsakademi IV
Interessevaretagelse og Public Affairs
23. februar 2016:
DPA 1: Anatomi og fysiologi, Onlinekursus, forår 2016
Lær om, hvordan kroppen er opbygget, samt hvordan kroppens dele fungerer fysisk og kemisk.
23. februar 2016:
DPA 2: Sygdomslære, Onlinekursus, forår 2016
Lær om de hyppigst forekommende sygdomme og den anbefalede behandling.
23. februar 2016:
DPA 4: Farmakologi I, Onlinekursus, forår 2016
Lær om lægemidlernes farmakokinetik og farmakodynamik samt de enkelte lægemidlers egenskaber.
25. februar 2016:
DPA 1: Anatomi og fysiologi, Aftenkursus, forår 2016
Kursisterne får her en almen viden og forståelse for, hvordan kroppen er opbygget, samt hvordan kroppens...
29. februar 2016:
Non-interven­tionsstudier
Hvad er non-interventionsstudier? Hvordan defineres de? Og hvilke regler er de styret af? Få svarene...
29. februar 2016:
DPA 2: Sygdomslære, Aftenkursus, forår 2016
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for de hyppigst forekommende sygdomme.
8. marts 2016:
Diplomkursus i GCP-monitorering
Ved du hvordan sponsorer håndterer forhold vedrørende kliniske lægemiddelforsøg? Eller hvordan offentlige...
15. marts 2016:
MCA 2: Reklame og kommunikation rettet mod offentligheden, marts 2016
Få en grundlæggende viden om den almindelige markedsføringslovgivning samt om de særlige regler der...
15. marts 2016:
Medical Market Access: Aktører og stakeholders
Kender du lægemiddelindustriens aktører og stakeholders? Og forstår du det danske sundhedssystem?
7. april 2016:
DPA 3: Lov, etik og aktører, APRIL 2016
Her får deltagerne et overblik over de grundlæggende regler, der regulerer lægemiddelområdet, compliance,...
11. april 2016:
EKSAMEN, Market Access
Forår 2016
13. april 2016:
Diplomkursus i GCP for projektsyg­eplejersker
Kender du de teoretiske og praktiske aspekter ved kliniske lægemiddelforsøg, og har du brug for en...
24. maj 2016:
MCA 6: eHealth - Industriens brug af apps og e-kommunikation
Kan det lade sig gøre at udvikle og tilbyde offentligheden mobile applikationer og samtidig overholde...
14. juni 2016:
EKSAMEN, DPA 1: Anatomi og fysiologi, 14. juni 2016
Tirsdag den 14. juni 2016
14. juni 2016:
EKSAMEN, DPA 4: Farmakologi I, 14. juni 2016
Tirsdag den 14. juni 2016
14. juni 2016:
EKSAMEN, DPA 2: Sygdomslære, 14. juni 2016
Tirsdag den 14. juni 2016
20. juni 2016:
Medical Market Access: De økonomiske beslutningstagere
Hvem er de økonomiske beslutningstagere? Hvad er velfærdsteori og økonomistyring? Og hvornår og hvordan...
1. december 2013:
BESTILLING af kompendier og emblem
Materialer til Danish Pharmaceutical Academy
1. januar 2015:
Medical Advisor Netværk
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
16. marts 2015:
Medical Market Access Netværk 2015
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
25. november 2013:
Market Access in the Nordic Region​...
5. december 2013:
​Nye regler om åbenhed: hvad betyder de for virksomheder, læger og medier?...
9. december 2013:
Har du talt med din beslutningstager i dag?...
 

Simone Stengard

Simone Stengaard er studentermedarbejder og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 27 44 88

Kathrine Frost Rasmussen

Kathrine Frost Rasmussen er konference- og uddannelsesleder og er ansvarlig for Marketing Compliance Academy og DLi Konference.
 
Tlf: 39 15 09 28

Carina Schaldemose Hansen

Carina Schaldemose Hansen er uddannelsesleder og er ansvarlig for Danish Pharmaceutical Academy.
 
Tlf: 39 15 09 22

Nicolai Gottlieb

Nicolai Gottlieb er studentermedhjælper og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 15 09 11

Amalie Sophie Fliedner

Amalie Sophie Fliedner er studentermedhjælper og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 15 09 11

Helle Rishøj Nielsen

Helle Rishøj Nielsen er uddannelsesassistent og ansvarlig for løn, rejseomkostninger, evalueringer samt diplomer.
 
Tlf: 39 15 09 11

Tina Jensen

Tina Jensen er uddannelsesleder og er ansvarlig for Medicademy Regulatory Affairs.
 
Tlf: 39 15 09 14

Signe Rask Nielsen

Signe Rask Nielsen er uddannelsesleder og er ansvarlig for Market Access Academy.
 
Tlf: 39 15 09 47

Henrik Køhler Simonsen

Henrik Køhler Simonsen er uddannelsesdirektør og chef for Lif Uddannelse, Medicademy, DLi Udstilling og DLi Konference.
 
Tlf: 39 15 09 45

Helle Merethe Svaneborg

Helle Merethe Svaneborg er konference- og udstillingsleder og er ansvarlig for DLi Udstilling.
 
Tlf: 39 15 09 06
Uddannelsesmuligheder
Compliance
Clinical
Market Access
DPA
Om uddannelsen
Kursusoversigt
Re-certificering
Eksamen
Prisliste
Titel
IDBPM
Medicademy
Om Medicademy
Pharmacovigilance
Regulatory Affairs
Patientforening
Idegeneratoren
Min profil
Lokaleleje
Vores lokaler
Kursuspakker
Afbestillingsbetingelser
Parkeringsforhold
AV-udstyr
Google view
Grundplan
Lersø Parkallé 101    2100 København Ø    Tlf. 39 27 60 60    Fax. 39 27 60 70    uddannelse@dli.dk