HANDELSBETINGELSER SITEMAP OM LIF UDDANNELSE KONTAKT
Lif Uddannelse - forside Medicademy
Nyheder
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
30. april 2014:
Ny lovgivning - habilitet og åbenhed
Samarbejde mellem sundhedspersoner og industri
5. maj 2014:
Medical Affairs
Obtain a profound knowledge of the medical advisor's stakeholders, and how you successfully cooporate...
5. maj 2014:
MCA 3: Reklame for og kommunikation om lægemidler rettet mod sundhedspersoner - udvidet
Kurset er for erfarne der tidligere har deltaget i introduktionskurset Reklame for og kommunikation...
6. maj 2014:
Medical Market Access: De økonomiske beslutningstagere
Hvem er de økonomiske beslutningstagere? Hvad er velfærdsteori og økonomistyring? Og hvornår og hvordan...
7. maj 2014:
Diplomkursus i GCP for projektsyg­eplejersker
Kender du de teoretiske og praktiske aspekter ved kliniske lægemiddelforsøg, og har du brug for en...
9. maj 2014:
Lægemidde­lkonsulent Modul 1, Anatomi og fysiologi, Weekendkursus, forår 2014
Kursisterne får her en almen viden og og forståelse for, hvordan kroppen er opbygget, samt hvordan...
13. maj 2014:
Dansk Patientfore­ningsakademi V
Sådan bruger du digitale medier til at få flere medlemmer og mere opbakning
3. juni 2014:
Personal Workflow
Er du tynget af lange og stressede arbejdsdage? Har du mistet fokus? Vil du nå mere og arbejde mindre?...
4. juni 2014:
ePharma II
There is more to it than just the pill...
23. juni 2014:
Medical Market Access: De økonomiske beslutningstagere
Hvem er de økonomiske beslutningstagere? Hvad er velfærdsteori og økonomistyring? Og hvornår og hvordan...
12. august 2014:
Lægemidde­lkonsulent online Modul 4: Farmakologi, EFTERÅR 2014
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for farmakokinetik og farmakodynamik samt de enkelte...
1. september 2014:
MCA 1: Reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, september 2014
Har du brug for en grundig introduktion til reklameregler i lægemiddelindustrien? Og vil du gerne vide...
3. september 2014:
Workshop om patenter
Lær at bidrage til din virksomheds patentposition i forbindelse med forskning, udvikling og...
3. september 2014:
Regler for afholdelse af konferencer, kurser og møder i lægemiddel­industrien
Til dig der tager imod bestilling af konferencer, kurser og møder fra lægemiddelindustrien. Du kan...
4. september 2014:
Danish Pharmaceutical Academy, Modul 4: Farmakologi I, Weekendkursus, efterår 2014
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for farmakokinetik og farmakodynamik samt de enkelte...
11. september 2014:
Introduktion til lægemiddelr­egistrering
Vil du gerne vide mere om lægemiddelregistrering og -lovgivning i EU? Dette kursus hjælper dig til at...
11. september 2014:
Kritisk Artikellæsning SEPTEMBER 2014
Læser du ofte videnskabelige artikler? Og har du brug for at kunne gennemskue kvaliteten og fortolke...
15. september 2014:
Dansk Patientfore­ningsakademi VI
Sådan håndterer du journalisterne og får de rigtige folk i tale
16. september 2014:
Pharma Understanding DK efterår 2014
Er du ny i lægemiddelindustrien eller mangler du en grundig opdatering? På dette introduktionskursus...
16. september 2014:
Kontrakter i kliniske lægemiddelforsøg
Hvilke regler og love regulerer kontrakter i kliniske lægemiddelforsøg? Hvem ser på hvad? Og hvilke...
23. september 2014:
Medical Market Access: Den politiske sundhedssektor
Ønsker du indsigt i patientforeningers dagsorden? Og vil du opnå strategisk viden om privat behandling...
25. september 2014:
TEMA: Biobanker
Alle siger biobanker er så vigtige, men hvad kan du bruge dem til?
30. september 2014:
Dansk Patientfore­ningsakademi VII
Sådan laver du gode fondsansøgninger
3. oktober 2014:
Sociale medier og digitale muligheder
What happens in Vegas stays on Facebook? YouTube? Twitter?
9. oktober 2014:
Critical Review of Articles 2014
Do you often have to read and understand scientific articles? Do you find it difficult to evaluate...
23. oktober 2014:
HR for lægemiddel­industrien
Har du styr på de seneste regler på HR-området?
3. november 2014:
Sundhed for alle pengene
Vil du gerne vide mere om sundhedsøkonomi? Og vil du gerne have en bedre forståelse af omkostninger...
3. november 2014:
Introduktion til klinisk lægemidde­lforskning
Få indsigt i klinisk lægemiddelforskning og hør mere om lægemiddeludvikling, kliniske forsøg og...
4. november 2014:
Clinical Statistics for Non-Statisticians
Are you a non-statistician? Do you work with clinical research? And do you need a comprehensive...
18. november 2014:
Pharma Understanding ENGLISH
A course for newcomers to the medical sector or employees with many years of experience, who are looking...
20. november 2014:
Dansk Patientfore­ningsakademi I
Aktører og samarbejde
8. december 2014:
Public Affairs Seminar
Sådan påvirkes og samarbejdes med forskellige interessenter af relevans for lægemiddelindustrien
16. december 2014:
Dansk Patientfore­ningsakademi II
Kliniske lægemiddelforsøg
8. januar 2015:
Dansk Patientfore­ningsakademi III
Dokumenter og patientens rolle og rettigheder
5. februar 2015:
Dansk Patientfore­ningsakademi IV
Interessevaretagelse og Public Affairs
2. marts 2015:
MCA 4: Lægemiddel­industriens samarbejde med interessenter - hospitaler, patientforeninger, myndigheder etc.
Eftermiddagsseminar, som giver en dybere forståelse af de etiske kodeks, der regulerer lægemiddelbranchens...
10. marts 2015:
Medical Market Access: Aktører og stakeholders
Kender du lægemiddelindustriens aktører og stakeholders? Og forstår du det danske sundhedssystem?
1. december 2013:
BESTILLING af kompendier til Lægemiddelkonsu­lentuddannelsen samt EMBLEM
Materialer til Lægemiddelkonsulentuddannelsen
1. januar 2014:
Regulatory Affairs Network Group 2014
Only a limited number of seats!
26. februar 2014:
Medical Market Access Netværk 2014
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
25. november 2013:
Market Access in the Nordic Region...
5. december 2013:
Nye regler om åbenhed: hvad betyder de for virksomheder, læger og medier?...
9. december 2013:
Har du talt med din beslutningstager i dag?...
 

Simone Stengard

Simone Stengaard er studentermedarbejder og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 27 44 88

Kathrine Frost Rasmussen

Kathrine Frost Rasmussen er uddannelsesleder og har Medicademy Pharmacovigilance, Marketing Compliance og kurser inden for reklameregler som ansvarsområde.
 
Tlf: 39 15 09 28

Carina Schaldemose Hansen

Carina Schaldemose Hansen er uddannelsesleder og har Lægemiddelkonsulent
uddannelsen, Pharma Understanding og 6 ugers Selvvalgt Uddannelse som ansvarsområde.
 
Tlf: 39 15 09 22

Nicolai Gottlieb

Nicolai Gottlieb er studentermedhjælper og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 15 09 11

Jan Nordkvist

Jan Nordkvist er Udstillingsleder i
Lif Udstilling og leder af produktionen.
 
Tlf: 29 16 23 33

Amalie Sophie Fliedner

Amalie Sophie Fliedner er studentermedhjælper og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 15 09 11

Helle Rishøj Nielsen

Helle Rishøj Nielsen er uddannelsesassistent og ansvarlig for løn, transportomkostninger, evaluering samt diplomer og beviser.
 
Tlf: 39 15 09 11

Stine Folkenberg Hedegaard

Stine Folkenberg Hedegaard er E-læringskoordinator og har e-læring, kommunikation og markedsføring samt en række kurser som ansvarsområder.
 
Tlf: 39 15 09 27

Tina Jensen

Tina Jensen er uddannelsesleder og har Medicademy Regulatory Affairs og Introduktion til lægemidddelregistrering som ansvarsområder.
 
Tlf: 39 15 09 14

Signe Rask Nielsen

Signe Rask Nielsen er uddannelsesleder og har Diplomkursus i GCP-monitorering, Klinisk lægemiddeludvikling og Medical Market Access som ansvarsområder.
 
Tlf: 39 15 09 47

Henrik Køhler Simonsen

Henrik Køhler Simonsen er uddannelseschef og chef for Lif Uddannelse, Lif Udstilling og Medicademy.
 
Tlf: 39 15 09 45
Uddannelsesmuligheder
Lersø Parkallé 101    2100 København Ø    Tlf. 39 27 60 60    Fax. 39 27 60 70    uddannelse@dli.dk