HANDELSBETINGELSER SITEMAP OM LIF UDDANNELSE KONTAKT
Lif Uddannelse - forside Medicademy
Nyheder
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
16. marts 2015:
Medical Market Access Netværk 2015
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
9. april 2015:
DPA 3: Lov, etik og aktører, APRIL 2015
Her får deltagerne et overblik over de grundlæggende regler, der regulerer lægemiddelområdet, compliance,...
13. april 2015:
EKSAMEN, Market Access
Forår 2015
13. april 2015:
MCA 1: Reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, april 2015
Har du brug for en grundig introduktion til reklameregler i lægemiddelindustrien? Og vil du gerne vide...
14. april 2015:
Pharma Understanding DK forår 2015
Er du ny i lægemiddelindustrien eller mangler du en grundig opdatering? På dette introduktionskursus...
22. april 2015:
Diplomkursus i GCP for projektsyg­eplejersker
Kender du de teoretiske og praktiske aspekter ved kliniske lægemiddelforsøg, og har du brug for en...
28. april 2015:
DPA 5: Marketing og salg - Market Insights og interessenter, APRIL 2015
Kursisterne opnår en viden og forståelse for sundhedssystemets aktører, brugen af ePharma og anvendelsen...
4. maj 2015:
MCA 3: Reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner - udvidet, 4. maj
LUKKET FOR TILMELDING! EKSTRA KURSUS DEN 5. MAJ.
7. maj 2015:
Kritisk Artikellæsning MAJ 2015
Læser du ofte videnskabelige artikler? Og har du brug for at kunne gennemskue kvaliteten og fortolke...
18. maj 2015:
Debatmøde om Psykiatri
- Risikoen, når den psykiatriske patient behandles med og uden medicin
20. maj 2015:
ISO IDMP - Identification of Medicinal Products
- The Deep Impact on RA, PV and Manufacturing
21. maj 2015:
Patient 3.0
Konference om den moderne patient
22. maj 2015:
Off-label og ikke-godkendte lægemidler
Off-label og ikke-godkendte lægemidler: den nye orden i sundhedsvæsenet?
3. juni 2015:
Patienterstatning, forsikring og kliniske forsøg
Få en grundig indføring i sundhedsvæsenets klage- og erstatningssystem og i forsikring af...
9. juni 2015:
EKSAMEN, DPA 2: Sygdomslære, 9. juni 2015
Tirsdag den 9. juni 2015
9. juni 2015:
EKSAMEN, DPA 4: Farmakologi I, 9. juni 2015
Tirsdag den 9. juni 2015
16. juni 2015:
Anmeldelse af kliniske forsøg i Skandinavien
- etik, myndighedskrav og cases!
16. juni 2015:
Biosimilars - regulering og hot topics
Få en grundig indføring i reguleringen af biosimilære lægemidler i Europa med et perspektiv til USA...
22. juni 2015:
Medical Market Access: De økonomiske beslutningstagere
Hvem er de økonomiske beslutningstagere? Hvad er velfærdsteori og økonomistyring? Og hvornår og hvordan...
24. juni 2015:
TEMA: Biobanker
Alle siger biobanker er så vigtige, men hvad kan du bruge dem til?
4. september 2015:
DPA 4: Farmakologi I, Weekendkursus, efterår 2015
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for farmakokinetik og farmakodynamik samt de enkelte...
4. september 2015:
Regler for afholdelse af konferencer, kurser og møder i lægemiddel­industrien
Til dig der tager imod bestilling af konferencer, kurser og møder fra lægemiddelindustrien. Du kan...
7. september 2015:
MCA 1: Reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, september 2015
Har du brug for en grundig introduktion til reklameregler i lægemiddelindustrien? Og vil du gerne vide...
10. september 2015:
Kritisk Artikellæsning SEPTEMBER 2015
Læser du ofte videnskabelige artikler? Og har du brug for at kunne gennemskue kvaliteten og fortolke...
11. september 2015:
DPA 2: Sygdomslære, Weekendkursus, efterår 2015
Kursisterne opnår her en viden og og forståelse for de hyppigst forekommende sygdomme.
15. september 2015:
Pharma Understanding ENG efterår 2015
Er du ny i lægemiddelindustrien eller mangler du en grundig opdatering? På dette introduktionskursus...
19. september 2015:
DPA 1: Anatomi og fysiologi, Weekendkursus, efterår 2015
Kursisterne får her en almen viden og og forståelse for, hvordan kroppen er opbygget, samt hvordan...
22. september 2015:
Medical Market Access: Den politiske sundhedssektor
Ønsker du indsigt i patientforeningers dagsorden? Og vil du opnå strategisk viden om privat behandling...
25. september 2015:
DPA 4: Farmakologi II, efterår 2015
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for speciel farmakologi inden for specifikke...
29. september 2015:
Medical Affairs
Obtain a profound knowledge of the medical advisor's stakeholders, and how you successfully cooporate...
19. oktober 2015:
EKSAMEN, Market Access
Efterår 2015
27. oktober 2015:
MCA 5: Advertisements in the Nordic Region
Nordic Compliance Seminar
29. oktober 2015:
DPA 3: Lov, etik og aktører, OKTOBER 2015
Her får deltagerne et overblik over de grundlæggende regler, der regulerer lægemiddelområdet, compliance,...
29. oktober 2015:
Persondata for pharma og medico
Hvad er god databehandling? Og hvilken betydning har persondata for lægemiddel- og...
2. november 2015:
MCA 1: Reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, november 2015
Har du brug for en grundig introduktion til reklameregler i lægemiddelindustrien? Og vil du gerne vide...
3. november 2015:
Introduktion til klinisk lægemidde­lforskning
- få indsigt i klinisk lægemiddelforskning og hør mere om lægemiddeludvikling, kliniske forsøg og...
3. november 2015:
Personal Workflow
Er du tynget af lange og stressede arbejdsdage? Har du mistet fokus? Vil du nå mere og arbejde mindre?...
10. november 2015:
EKSAMEN, DPA 2: Sygdomslære, 10. november 2015
Tirsdag den 10. november 2015
10. november 2015:
EKSAMEN, DPA 3: Lov, etik og aktører, 10. november 2015
Tirsdag den 10. november 2015
10. november 2015:
EKSAMEN, DPA 4: Farmakologi I, 10. november 2015
Tirsdag den 10. november 2015
10. november 2015:
EKSAMEN, DPA 1: Anatomi og fysiologi, 10. november 2015
Tirsdag den 10. november 2015
17. november 2015:
MCA 7: Industriens krav til leverandører
Kurset henvender sig til medarbejdere i reklame-, kommunikations- og analysebureauer, der leverer...
17. november 2015:
Klinisk statistik for ikke-statistikere
Lær at forstå din statistiker
18. november 2015:
Dansk Patientfore­ningsakademi I
Aktører og samarbejde
19. november 2015:
DPA 5: Marketing og salg - Market Insights og interessenter, NOVEMBER 2015
Kursisterne opnår en viden og forståelse for sundhedssystemets aktører, brugen af ePharma og anvendelsen...
16. december 2015:
Dansk Patientfore­ningsakademi II
Kliniske lægemiddelforsøg
13. januar 2016:
Dansk Patientfore­ningsakademi III
Dokumenter og patientens rolle og rettigheder
10. februar 2016:
Dansk Patientfore­ningsakademi IV
Interessevaretagelse og Public Affairs
29. februar 2016:
Non-interven­tionsstudier
Hvad er non-interventionsstudier? Hvordan defineres de? Og hvilke regler er de styret af? Få svarene...
22. marts 2016:
Medical Market Access: Aktører og stakeholders
Kender du lægemiddelindustriens aktører og stakeholders? Og forstår du det danske sundhedssystem?
1. december 2013:
BESTILLING af kompendier og emblem
Materialer til Danish Pharmaceutical Academy
1. januar 2015:
Medical Advisor Netværk
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
16. marts 2015:
Medical Market Access Netværk 2015
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
18. maj 2015:
Debatmøde om Psykiatri
- Risikoen, når den psykiatriske patient behandles med og uden medicin
25. november 2013:
Market Access in the Nordic Region...
5. december 2013:
Nye regler om åbenhed: hvad betyder de for virksomheder, læger og medier?...
9. december 2013:
Har du talt med din beslutningstager i dag?...
 

Simone Stengard

Simone Stengaard er studentermedarbejder og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 27 44 88

Kathrine Frost Rasmussen

Kathrine Frost Rasmussen er konference- og uddannelsesleder og er ansvarlig for Marketing Compliance Academy og DLi Konference.
 
Tlf: 39 15 09 28

Carina Schaldemose Hansen

Carina Schaldemose Hansen er uddannelsesleder og er ansvarlig for Danish Pharmaceutical Academy.
 
Tlf: 39 15 09 22

Nicolai Gottlieb

Nicolai Gottlieb er studentermedhjælper og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 15 09 11

Amalie Sophie Fliedner

Amalie Sophie Fliedner er studentermedhjælper og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 15 09 11

Helle Rishøj Nielsen

Helle Rishøj Nielsen er uddannelsesassistent og ansvarlig for løn, rejseomkostninger, evalueringer samt diplomer.
 
Tlf: 39 15 09 11

Stine Folkenberg Hedegaard

Stine Folkenberg Hedegaard uddannelsesleder og er ansvarlig for Medicademy Pharmacovigilance, Clinical Academy og E-læring.
 
Tlf: 39 15 09 27

Tina Jensen

Tina Jensen er uddannelsesleder og er ansvarlig for Medicademy Regulatory Affairs.
 
Tlf: 39 15 09 14

Signe Rask Nielsen

Signe Rask Nielsen er uddannelsesleder og er ansvarlig for Market Access Academy.
 
Tlf: 39 15 09 47

Henrik Køhler Simonsen

Henrik Køhler Simonsen er uddannelsesdirektør og chef for Lif Uddannelse, Medicademy, DLi Udstilling og DLi Konference.
 
Tlf: 39 15 09 45

Helle Merethe Svaneborg

Helle Merethe Svaneborg er konference- og udstillingsleder og er ansvarlig for DLi Udstilling.
 
Tlf: 39 15 09 06
Uddannelsesmuligheder
Compliance
Clinical
Market Access
DPA
Om uddannelsen
Kursusoversigt
Re-certificering
Eksamen
Prisliste
Titel
IDBPM
Medicademy
Om Medicademy
Pharmacovigilance
Regulatory Affairs
Patientforening
Idegeneratoren
Lersø Parkallé 101    2100 København Ø    Tlf. 39 27 60 60    Fax. 39 27 60 70    uddannelse@dli.dk