HANDELSBETINGELSER SITEMAP OM LIF UDDANNELSE KONTAKT
Lif Uddannelse - forside Medicademy
Nyheder
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
26. november 2015:
Den nye udbudslov - og udvalgte udbudsretlige faldgruber
– fra tilbudsgivers perspektiv!
30. november 2015:
Hot Topic Seminar II: The New Clinical Trial Regulation - Get Ready for Implementation! II
An interactive and unique opportunity to discuss implementation of CTR with colleagues from authorities...
3. december 2015:
Pharma Understanding December 2015 (English)
Get an overall knowledge of the pharmaceutical industry!
8. december 2015:
TEMA: Biobanker
Alle siger biobanker er så vigtige, men hvad kan du bruge dem til?
9. december 2015:
Sundhedsapps og CE-mærkning
Har du brug for en grundig introduktion til processen omkring CE-mærkning af sundhedsapps, og hvilke...
16. december 2015:
Kliniske lægemiddelforsøg - for patientforeninger
Dansk Patientforeningsakademi
13. januar 2016:
Patientens rolle og rettigheder - for patientforeninger
Dansk Patientforeningsakademi
2. februar 2016:
MCA 1: Reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, februar 2016
Har du brug for en grundig introduktion til reklameregler i lægemiddelindustrien? Og vil du gerne vide...
11. februar 2016:
DPA 4: Farmakologi I, Aftenkursus, forår 2016
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for farmakokinetik og farmakodynamik samt de enkelte...
22. februar 2016:
DPA 2: Sygdomslære, Aftenkursus, forår 2016
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for de hyppigst forekommende sygdomme.
23. februar 2016:
DPA 1: Anatomi og fysiologi, Onlinekursus, forår 2016
Lær om, hvordan kroppen er opbygget, samt hvordan kroppens dele fungerer fysisk og kemisk.
23. februar 2016:
DPA 4: Farmakologi I, Onlinekursus, forår 2016
Lær om lægemidlernes farmakokinetik og farmakodynamik samt de enkelte lægemidlers egenskaber.
23. februar 2016:
DPA 2: Sygdomslære, Onlinekursus, forår 2016
Lær om de hyppigst forekommende sygdomme og den anbefalede behandling.
24. februar 2016:
Kontrakter i kliniske lægemiddelforsøg
Hvilke regler og love regulerer kontrakter i kliniske lægemiddelforsøg? Hvem ser på hvad? Og hvilke...
25. februar 2016:
DPA 1: Anatomi og fysiologi, Aftenkursus, forår 2016
Kursisterne får her en almen viden og forståelse for, hvordan kroppen er opbygget, samt hvordan kroppens...
29. februar 2016:
Non-interven­tionsstudier
Hvad er non-interventionsstudier? Hvordan defineres de? Og hvilke regler er de styret af? Få svarene...
2. marts 2016:
Medical Affairs
Obtain a profound knowledge of the medical advisor's stakeholders, and how you successfully cooporate...
3. marts 2016:
MCA 4: Lægemiddel­industriens samarbejde med interessenter - hospitaler, patientforeninger, myndigheder etc.
Eftermiddagsseminar, som giver en dybere forståelse af de etiske kodeks, der regulerer lægemiddelbranchens...
8. marts 2016:
Klinisk statistik for ikke-statistikere
Lær at forstå din statistiker
8. marts 2016:
Diplomkursus i GCP-monitorering
Ved du hvordan sponsorer håndterer forhold vedrørende kliniske lægemiddelforsøg? Eller hvordan offentlige...
15. marts 2016:
Medical Market Access: Aktører og stakeholders
Kender du lægemiddelindustriens aktører og stakeholders? Og forstår du det danske sundhedssystem?
15. marts 2016:
MCA 2: Reklame og kommunikation rettet mod offentligheden, marts 2016
Få en grundlæggende viden om den almindelige markedsføringslovgivning samt om de særlige regler der...
30. marts 2016:
Diplomkursus i GCP for projektsyg­eplejersker
Kender du de teoretiske og praktiske aspekter ved kliniske lægemiddelforsøg, og har du brug for en...
5. april 2016:
Markedsføring og lancering af lægemidler
Strategisk markedsføring ved lancering og relancering af lægemidler
7. april 2016:
DPA 3: Lov, etik og aktører, APRIL 2016
Her får deltagerne et overblik over de grundlæggende regler, der regulerer lægemiddelområdet, compliance,...
11. april 2016:
EKSAMEN, Market Access
Forår 2016
18. april 2016:
MCA 1: Reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, april 2016
Har du brug for en grundig introduktion til reklameregler i lægemiddelindustrien? Og vil du gerne vide...
25. april 2016:
Anmeldelse af kliniske forsøg i Skandinavien
- etik, myndighedskrav og cases!
10. maj 2016:
Kritisk Artikellæsning MAJ 2016
Læser du ofte videnskabelige artikler? Og har du brug for at kunne gennemskue kvaliteten og fortolke...
10. maj 2016:
Pharma Understanding, maj 2016
Få en grundig opdatering af lægemiddelindustriens værdikæde.
18. maj 2016:
ISO IDMP - Identification of Medicinal Products
- The Deep Impact on RA, PV and Manufacturing
24. maj 2016:
DPA 5: Marketing og salg - Market Insights og interessenter, MAJ 2016
Få overblikket over sundhedssystemets aktører, brugen af ePharma og anvendelsen af markedsdata.
24. maj 2016:
MCA 6: eHealth - Industriens brug af apps og e-kommunikation
Kan det lade sig gøre at udvikle og tilbyde offentligheden mobile applikationer og samtidig overholde...
14. juni 2016:
EKSAMEN, DPA 2: Sygdomslære, 14. juni 2016
Tirsdag den 14. juni 2016
14. juni 2016:
EKSAMEN, DPA 1: Anatomi og fysiologi, 14. juni 2016
Tirsdag den 14. juni 2016
14. juni 2016:
EKSAMEN, DPA 4: Farmakologi I, 14. juni 2016
Tirsdag den 14. juni 2016
20. juni 2016:
Medical Market Access: De økonomiske beslutningstagere
Hvem er de økonomiske beslutningstagere? Hvad er velfærdsteori og økonomistyring? Og hvornår og hvordan...
20. september 2016:
Medical Market Access: Den politiske sundhedssektor
Ønsker du indsigt i patientforeningers dagsorden? Og vil du opnå strategisk viden om privat behandling...
4. oktober 2016:
Pharma Understanding October 2016 (English)
Get an overall knowledge of the pharmaceutical industry!
7. oktober 2016:
DPA 4: Farmakologi II, efterår 2016
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for speciel farmakologi inden for specifikke...
2. november 2016:
Introduktion til klinisk lægemidde­lforskning
- få indsigt i klinisk lægemiddelforskning og hør mere om lægemiddeludvikling, kliniske forsøg og...
15. november 2016:
EKSAMEN, DPA 1: Anatomi og fysiologi, 15. november 2016
Tirsdag den 15. november 2016
15. november 2016:
EKSAMEN, DPA 2: Sygdomslære, 15. november 2016
Tirsdag den 15. november 2016
15. november 2016:
EKSAMEN, DPA 3: Lov, etik og aktører, 15. november 2016
Tirsdag den 15. november 2016
15. november 2016:
EKSAMEN, DPA 4: Farmakologi I, 15. november 2016
Tirsdag den 15. november 2016
1. december 2013:
BESTILLING af kompendier og emblem
Materialer til Danish Pharmaceutical Academy
1. januar 2015:
Medical Advisor Netværk
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
16. marts 2015:
Medical Market Access Netværk 2015
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
1. januar 2016:
Medical Advisor Netværk 2016
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
1. januar 2016:
Medical Market Access Netværk 2016
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
 

Simone Stengard

Simone Stengaard er studentermedarbejder og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 27 44 88

Kathrine Frost Rasmussen

Kathrine Frost Rasmussen er konference- og uddannelsesleder og er ansvarlig for Marketing Compliance Academy og DLi Konference.
 
Tlf: 39 15 09 28

Carina Schaldemose Hansen

Carina Schaldemose Hansen er uddannelsesleder og er ansvarlig for Danish Pharmaceutical Academy.
 
Tlf: 39 15 09 22

Nicolai Gottlieb

Nicolai Gottlieb er studentermedhjælper og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 15 09 11

Amalie Sophie Fliedner

Amalie Sophie Fliedner er studentermedhjælper og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 15 09 11

Helle Rishøj Nielsen

Helle Rishøj Nielsen er uddannelsesassistent og ansvarlig for løn, rejseomkostninger, evalueringer samt diplomer.
 
Tlf: 39 15 09 11

Tina Jensen

Tina Jensen er uddannelsesleder og er ansvarlig for Medicademy Regulatory Affairs.
 
Tlf: 39 15 09 14

Signe Rask Nielsen

Signe Rask Nielsen er uddannelsesleder og er ansvarlig for Market Access Academy.
 
Tlf: 39 15 09 47

Henrik Køhler Simonsen

Henrik Køhler Simonsen er uddannelsesdirektør og chef for Lif Uddannelse, Medicademy, DLi Udstilling og DLi Konference.
 
Tlf: 39 15 09 45

Helle Merethe Svaneborg

Helle Merethe Svaneborg er konference- og udstillingsleder og er ansvarlig for DLi Udstilling.
 
Tlf: 39 15 09 06
Uddannelsesmuligheder
Compliance
Clinical
Market Access
DPA
Om uddannelsen
Kursusoversigt
Re-certificering
Eksamen
Prisliste
Titel
IDBPM
Medicademy
Om Medicademy
Pharmacovigilance
Regulatory Affairs
Patientforeninger
Idegeneratoren
Min profil
Lokaleleje
Vores lokaler
Kursuspakker
Afbestillingsbetingelser
Parkeringsforhold
AV-udstyr
Google view
Grundplan
Lersø Parkallé 101    2100 København Ø    Tlf. 39 27 60 60    Fax. 39 27 60 70    uddannelse@dli.dk