HANDELSBETINGELSER SITEMAP OM LIF UDDANNELSE KONTAKT
Lif Uddannelse - forside Medicademy
Nyheder
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
KALENDER NETVÆRK SEMINARER
1. december 2013:
BESTILLING af kompendier til Lægemiddelkonsu­lentuddannelsen samt EMBLEM
Materialer til Lægemiddelkonsulentuddannelsen
3. september 2014:
Regler for afholdelse af konferencer, kurser og møder i lægemiddel­industrien
Til dig der tager imod bestilling af konferencer, kurser og møder fra lægemiddelindustrien. Du kan...
5. september 2014:
Danish Pharmaceutical Academy, Modul 4: Farmakologi I, Weekendkursus, efterår 2014
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for farmakokinetik og farmakodynamik samt de enkelte...
11. september 2014:
Introduktion til lægemiddelr­egistrering
Vil du gerne vide mere om lægemiddelregistrering og -lovgivning i EU? Dette kursus hjælper dig til at...
11. september 2014:
Kritisk Artikellæsning SEPTEMBER 2014
Læser du ofte videnskabelige artikler? Og har du brug for at kunne gennemskue kvaliteten og fortolke...
15. september 2014:
Dansk Patientfore­ningsakademi VI
Sådan håndterer du journalisterne og får de rigtige folk i tale
16. september 2014:
Pharma Understanding DK efterår 2014
Er du ny i lægemiddelindustrien eller mangler du en grundig opdatering? På dette introduktionskursus...
19. september 2014:
Danish Pharmaceutical Academy, Modul 1: Anatomi og fysiologi, Weekendkursus, efterår 2014
Kursisterne får her en almen viden og og forståelse for, hvordan kroppen er opbygget, samt hvordan...
23. september 2014:
Medical Market Access: Den politiske sundhedssektor
Ønsker du indsigt i patientforeningers dagsorden? Og vil du opnå strategisk viden om privat behandling...
25. september 2014:
TEMA: Biobanker
Alle siger biobanker er så vigtige, men hvad kan du bruge dem til?
26. september 2014:
Danish Pharmaceutical Academy, Modul 2: Sygdomslære, Weekendkursus, efterår 2014
Kursisterne opnår her en viden og og forståelse for de hyppigst forekommende sygdomme.
30. september 2014:
Dansk Patientfore­ningsakademi VII
Sådan laver du gode fondsansøgninger
1. oktober 2014:
Informationsmøde med Yngre Læger
Informationsmøde med Yngre Læger
1. oktober 2014:
ISO IDMP - Identification of Medicinal Products
- The Deep Impact on RA, PV and Manufacturing
1. oktober 2014:
Persondata for lægemiddelv­irksomheder
Hvad er god databehandling? Og hvilken betydning har persondata for danske og internationale...
3. oktober 2014:
Sociale medier og digitale muligheder
What happens in Vegas stays on Facebook? YouTube? Twitter?
7. oktober 2014:
Ny lovgivning om habilitet og åbenhed, opdatering for medico
Få overblik over bekendtgørelser om tilknytning og økonomiske fordele og de specielle udfordringer,som...
9. oktober 2014:
Ny lovgivning om habilitet og åbenhed, opdatering for lægemiddel­industrien
Få overblik over Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser om tilknytning og økonomiske fordele
9. oktober 2014:
Critical Review of Articles 2014
Do you often have to read and understand scientific articles? Do you find it difficult to evaluate...
23. oktober 2014:
HR for lægemiddel­industrien
Har du styr på de seneste regler på HR-området?
30. oktober 2014:
Danish Pharmaceutical Academy, Modul 3: Lov, etik og aktører, efterår 2014
Her får deltagerne et overblik over de grundlæggende regler, der regulerer lægemiddelområdet, compliance,...
3. november 2014:
Sundhed for alle pengene
Vil du gerne vide mere om sundhedsøkonomi? Og vil du gerne have en bedre forståelse af omkostninger...
3. november 2014:
Introduktion til klinisk lægemidde­lforskning
Få indsigt i klinisk lægemiddelforskning og hør mere om lægemiddeludvikling, kliniske forsøg og...
4. november 2014:
Clinical Statistics for Non-Statisticians
Are you a non-statistician? Do you work with clinical research? And do you need a comprehensive...
18. november 2014:
Pharma Understanding ENGLISH
A course for newcomers to the medical sector or employees with many years of experience, who are looking...
20. november 2014:
Dansk Patientfore­ningsakademi I
Aktører og samarbejde
20. november 2014:
Danish Pharmaceutical Academy, Modul 5: Marketing og salg, efterår 2014
Kursisterne opnår en viden og forståelse for sundhedssystemets aktører, brugen af ePharma og anvendelsen...
25. november 2014:
MCA 1: Reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, november 2014
Har du brug for en grundig introduktion til reklameregler i lægemiddelindustrien? Og vil du gerne vide...
2. december 2014:
Personal Workflow
Er du tynget af lange og stressede arbejdsdage? Har du mistet fokus? Vil du nå mere og arbejde mindre?...
3. december 2014:
Forsøgspersoner på Facebook
Et morgenmøde om online-rekruttering af forsøgspersoner på sociale medier
8. december 2014:
Public Affairs Seminar
Sådan påvirkes og samarbejdes med forskellige interessenter af relevans for lægemiddelindustrien
16. december 2014:
Dansk Patientfore­ningsakademi II
Kliniske lægemiddelforsøg
8. januar 2015:
Dansk Patientfore­ningsakademi III
Dokumenter og patientens rolle og rettigheder
12. januar 2015:
Observationelle studier
Hvad er observationelle studier? Hvordan defineres de? Og hvilke regler er de styret af? Få svarene...
28. januar 2015:
Total Cost of Outcome
Hvad skal der til?
4. februar 2015:
MCA 4: Lægemiddel­industriens samarbejde med interessenter - hospitaler, patientforeninger, myndigheder etc.
Eftermiddagsseminar, som giver en dybere forståelse af de etiske kodeks, der regulerer lægemiddelbranchens...
5. februar 2015:
Dansk Patientfore­ningsakademi IV
Interessevaretagelse og Public Affairs
5. februar 2015:
Danish Pharmaceutical Academy, Modul 4: Farmakologi II
Kursisterne opnår her en viden og forståelse for speciel farmakologi inden for specifikke...
10. marts 2015:
Medical Market Access: Aktører og stakeholders
Kender du lægemiddelindustriens aktører og stakeholders? Og forstår du det danske sundhedssystem?
10. marts 2015:
Diplomkursus i GCP-monitorering
Ved du hvordan sponsorer håndterer forhold vedrørende kliniske lægemiddelforsøg? Eller hvordan offentlige...
24. marts 2015:
Introduction to Drug Safety and Pharmacovigilance.
Are you familiar with the elements in Drug Safety and Pharmacovigilance? Do you know the terminology?...
25. marts 2015:
Pharmaceutical Academy Netværk
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og værdien i netværket!
22. april 2015:
Diplomkursus i GCP for projektsyg­eplejersker
Kender du de teoretiske og praktiske aspekter ved kliniske lægemiddelforsøg, og har du brug for en...
4. maj 2015:
MCA 3: Reklame for lægemidler rettet mod sundhedspersoner - udvidet
Kurset er for erfarne der tidligere har deltaget i basiskurset MCA 1: Reklame for lægemidler rettet...
22. juni 2015:
Medical Market Access: De økonomiske beslutningstagere
Hvem er de økonomiske beslutningstagere? Hvad er velfærdsteori og økonomistyring? Og hvornår og hvordan...
29. september 2015:
Medical Affairs
Obtain a profound knowledge of the medical advisor's stakeholders, and how you successfully cooporate...
1. december 2013:
BESTILLING af kompendier til Lægemiddelkonsu­lentuddannelsen samt EMBLEM
Materialer til Lægemiddelkonsulentuddannelsen
1. januar 2014:
Regulatory Affairs Network Group 2014
Only a limited number of seats!
26. februar 2014:
Medical Market Access Netværk 2014
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og giver værdi!
25. marts 2015:
Pharmaceutical Academy Netværk
Netværkets samlede viden og erfaring er drivkraft og værdien i netværket!
25. november 2013:
Market Access in the Nordic Region...
5. december 2013:
Nye regler om åbenhed: hvad betyder de for virksomheder, læger og medier?...
9. december 2013:
Har du talt med din beslutningstager i dag?...
 

Simone Stengard

Simone Stengaard er studentermedarbejder og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 27 44 88

Kathrine Frost Rasmussen

Kathrine Frost Rasmussen er uddannelsesleder og har Medicademy Pharmacovigilance, Marketing Compliance og kurser inden for reklameregler som ansvarsområde.
 
Tlf: 39 15 09 28

Carina Schaldemose Hansen

Carina Schaldemose Hansen er uddannelsesleder og har Lægemiddelkonsulent
uddannelsen, Pharma Understanding og 6 ugers Selvvalgt Uddannelse som ansvarsområde.
 
Tlf: 39 15 09 22

Nicolai Gottlieb

Nicolai Gottlieb er studentermedhjælper og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 15 09 11

Amalie Sophie Fliedner

Amalie Sophie Fliedner er studentermedhjælper og arbejder med materialeproduktion, kundeservice, markedsføring og ad hoc opgaver.
 
Tlf: 39 15 09 11

Helle Rishøj Nielsen

Helle Rishøj Nielsen er uddannelsesassistent og ansvarlig for løn, transportomkostninger, evaluering samt diplomer og beviser.
 
Tlf: 39 15 09 11

Stine Folkenberg Hedegaard

Stine Folkenberg Hedegaard er E-læringskoordinator og har e-læring, kommunikation og markedsføring samt en række kurser som ansvarsområder.
 
Tlf: 39 15 09 27

Tina Jensen

Tina Jensen er uddannelsesleder og har Medicademy Regulatory Affairs og Introduktion til lægemidddelregistrering som ansvarsområder.
 
Tlf: 39 15 09 14

Signe Rask Nielsen

Signe Rask Nielsen er uddannelsesleder og har Diplomkursus i GCP-monitorering, Klinisk lægemiddeludvikling og Medical Market Access som ansvarsområder.
 
Tlf: 39 15 09 47

Henrik Køhler Simonsen

Henrik Køhler Simonsen er uddannelseschef og chef for Lif Uddannelse, Lif Udstilling og Medicademy.
 
Tlf: 39 15 09 45
Uddannelsesmuligheder
Compliance
Clinical
IDBPM
Market Access
DPA
Om uddannelsen
Kursusoversigt
Re-certificering
Eksamen: Juni 2014
Prisliste
Titel
IDBPM
Medicademy
Om Medicademy
Pharmacovigilance
Regulatory Affairs
Patientforening
Lersø Parkallé 101    2100 København Ø    Tlf. 39 27 60 60    Fax. 39 27 60 70    uddannelse@dli.dk